lørdag 17. april 2010

Storhet

Himmelen forkynner Guds herlighet,
hvelvingen forteller om hans henders verk.

Den ene dag bærer bud til den andre,
en natt gir sin kunnskap til den neste.

Det er ikke tale, det lyder ingen ord
og ingen røst som kan høres.

Men budskapet går over hele jorden,
vitnesbyrdet når til verdens ende.

Der har han reist et telt for solen.

Den går som en brudgom ut av sitt kammer,
glad som en helt tar den fatt på sitt løp.

Fra den ene himmelrand går den ut
og gjør sin rundgang til den andre;
ingen ting er skjult for dens glød.

Salme 19:2-7

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar